Quotes

Punjabi Shayari in Punjabi and English: A Melodic Fusion of Languages

Punjabi Shayari in Punjabi and English: A Melodic Fusion of Languages

Punjabi Shayari in Punjabi and English

Punjabi Shayari in Punjabi and English is a captivating world where the rhythmic and melodious Punjabi language seamlessly merges with the global appeal of English. This art form has a profound influence on the culture and hearts of people, transcending linguistic barriers. In this comprehensive article, we will delve into the beauty of Punjabi Shayari, its history, and why it holds a special place in the hearts of poetry enthusiasts.

Punjabi Shayari in Punjabi

ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਵੱਧ ਰਵਾਈਆ ਏ,
ਇਹ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਹ ਨੀ ਮਿੱਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਪੜੀ,
ਇਹ ਜਿੰਦਗੀ ਕਿ ਚੀਜ ਏ, ਇਹ ਠੋਕਰਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਏ..!!
ਨਾ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਹੰਝੂਆਂ,
ਦਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ..!!
ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਏ ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾ ਚ,
ਬਸ ਇਹੀ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਬੀਤੇ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਚ..!!
ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਮੋਤ ਪਿਆਰੀ ਏ,
ਰੱਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਅਪਣੇ ਕੋਲ,
ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਲਾਦੇ ਵਾਰੀ ਏ ਪਰੀਤ ਰਾਮਗੜੀਆਂ..!!
ਕਿਤਾਬ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਸਤੀ,
ਅਲਫਾਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਦਿਮਾਗ ਚਾਹੀਦਾ,
ਸੂਰਤ ਕਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੋਰੀ,
ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਚਾਹੀਦਾ..!!
ਵਕਤ ਦਾ ਖਾਸ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀ,
ਖਾਸ ਲਈ ਵਕਤ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਏ..!!
ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੀ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੋ,
ਫੇਰ ਦੱਸੀਂ ਰੋਨਾ ਆਂਉਦਾ ਕੇ ਨਹੀਂ..!!
ਖਿੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਰਗਾ ਉਹ,
ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਗਿਆ ਏ..!!
ਇਸ਼ਕ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਜਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਏ,
ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਫ਼ੇਰ ਸਕੂਨ ਬਣ ਜਾਏ,
ਦਰਜਾ ਯਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫੇਰ ਰੱਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ,
ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਫ਼ੇਰ ਕਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਏ..!!
ਸਵੇਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਆਖਰੀ ਯਾਦ ਏ ਤੂੰ,
ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਲੀਏ ਮੇਰੀ ਨਿੱਤ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਏ ਤੂੰ..!!
ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਹੋਇਆ ਰੰਗ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੋਰ,
ਜਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਇਸ਼ਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਏ ਓਨਾ ਹੋਰ,
ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹਤ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ,
ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ..!!
ਮੇਰੀ ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ ਅੱਖ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਆ,
ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਪੈਂਦੀ ਆ..!!
ਰੋਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਜੇ ਕੋਈ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ,
ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਜੇ,
ਕੋਈ ਦਿਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ..!!
ਵਹਾਅ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੈਰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ,
ਵਹਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੈਰਦੀਆਂ ਨੇ..!!
ਮਤਲਬੀ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ
ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਨੇ..!!
ਅੱਖੀਆਂ ਹਸੀਨ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਮਲੇ ਆ,
ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਮਲੇ ਆ..!!
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲਦਿਆ ਮੰਜਿਲ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮਿਲੇ,
ਪਰ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ ਸਫਰ ਯਾਦਗਾਰ ਰਹੂਗਾ..!!
ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਤੂੰ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੀ ਲਈ ਹਾਸਾ ਰੋਣਾ ਏ,
ਨਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਏ..!!
ਤੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚਾਹ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ,
ਤੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੱਸ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ..!!
ਤੂੰ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੋਲ ਮੇਰਾ ਝੂਠ ਸੀ,
ਹਰ ਇੱਕ ਬੋਲ ਤੂੰ ਵਾਦੇ ਸੱਚੇ ਕੀਤੇ,
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਨਾ ਸਕਿਆ,
ਤੂੰ ਬੇਵਫਾਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਵਫਾ ਹੋ ਨਾ ਸਕਿਆ..!!
ਤੂੰ ਸਮਝੇ ਜਾ ਨਾ ਸਮਝੇ,
ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਫਰਿਆਦ ਆ,
ਨਾ ਕੋਈ ਤੈਥੋ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਨਾ,
ਕੋਈ ਤੈਥੋਂ ਬਾਅਦ ਆ..!!
ਜਿਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਇਤਬਾਰ ਹੋਵੇ,
ਓਥੇ ਕਸਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ..!!
ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਚੱਲੀ,
ਹੁਣ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਮਾਵਾਂਗੇ,
ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਬੇਵਫਾ ਨਿਕਲੀ,
ਫੇਰ ਕਿਦਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ..!!
ਦਿਲ ਵਿਚ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ,
ਜੱਟੀ ਨੀ ਮਾੜੀ ਬਸ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ..!!
ਮੁਹਬੱਤ ਤੇ ਇੱਜਤ ਲਈ ਝੁੱਕ ਜਾਓ ਪਰ,
ਝੁੱਕ ਕੇ ਕਦੀ ਮੁਹਬੱਤ ਜਾਂ ਇੱਜਤ ਨਾ ਮੰਗੋ..!!
ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ,
ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ,
ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ,
ਤੇ ਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਭੁੱਲ ਗਈ..!!
ਇਹ ਦਿਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤੇ ਮਰਦਾ ਹੁੰਦਾ,
ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਹਿਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨੀ ਕਰਦਾ..!!
ਨਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਕੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਆਈ ਪੁੰਨਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਕੁੜ੍ਹੇ,
ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਕੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਸਮਝੀ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕੁੜ੍ਹੇ..!!
ਉਮਰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਹੋਈ,
ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਉ ਜਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮਨ ਭਰ ਗਿਆ..!!
ਅਕਲ ਦੀ ਘਾਟ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ,
ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ..!!
ਸੱਚੀਆ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁੱਝ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ..!!
ਜਿੰਨਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁੱਸਾ ਹੋਵੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੀ ਕਰੀਦੀ,
ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆ..!!
ਕੋਈ ਵੀ ਸਖਤ ਦਿਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ,
ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਰਮੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ..!!
ਇੱਕ ਸਾਥ ਰੱਬ ਦਾ ਛੁੱਟੇ ਨਾ ਦੂਜਾ ਨਾਤਾ ਸੱਜਣਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਨਾ,
ਤੀਜਾ ਹਾਸੇ ਰਹਿਣ ਨਸੀਬਾਂ ‘ਚ ਚੌਥਾ ਅੱਖ ‘ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਫੁੱਟੇ ਨਾ..!!

Punjabi Shayari in English

It is said that here the strangers have sent less people and our own people have sent more people.
This is not the friend of life that is read in books.
This is a thing of life, this has been taught by the stumblers..!!
You neither come into life nor there is pain nor tears,
Had my heart not been burdened and would have cried, I would not have been in love with you..!!
My life is going to be bad without you,
This is the only experience I have had in the last few years..!!
We love death more than life,
God, call people to yourself,
Sometimes ours will also be loaded by this beloved Ramgadi..!!
Whether the book is expensive or cheap,
Need a mind that can understand words,
Whether your face is black or fair,
A person needs an understanding heart..!!
It is not necessary for the time to be special.
It is important to have time for something special..!!
Oh God, have you ever seen yourself away from your most beloved thing?
Then tell me not to cry unnecessarily..!!
He is like an open life,
It has become my life..!!
Love is that which becomes passion,
May his pain also become comfort again,
The status of a friend would then be equal to that of God.
His order should become law again..!!
You are the first memory of the morning and the last memory of the night.
You are my daily prayer for us..!!
The color of love has become darker,
The further the love goes, the further it goes.
I don’t want anything without you,
You remain happy, I see you, I don’t want anything else..!!
My downcast eyes also say something,
The one who is lucky is the one whose eyes meet ours..!!
No need to cry if you find someone who can make you laugh,
What is the need for time pass?
May you find someone who loves you..!!
Life is swimming against the current,
With that, only dead bodies were thrown away..!!
everyone is selfish
Some have more, some have less..!!
The wait for the beautiful eyes made me come,
Seeing you everywhere, love made us come Kamle..!!
I may not reach my destination while walking with you,
But the promise is that the journey will be memorable..!!
You are the only one for me, I love you and cry with laughter for you,
There was no one like you nor will anyone be like you..!!
You made many women crazy after me,
I could never love anyone else except you,
How many people have you forgotten after me?
And I could not forget you only one..!!
You told the truth, every word I said was a lie,
You made every promise true,
I couldn’t do anything for you,
You were not unfaithful but I could nPot be unfaithful..!!
Whether you understand or not,
We have a complaint,
There was no such thing before,
Someone come from there later..!!
Where there is love, there is trust
There is no need for oaths and conditions..!!
Life cheated us,
Now I will try even death,
If she also turns out to be unfaithful,
Then where will we go..!!
There is no mistake in the heart, it is a simple calculation,
The boat is not bad, only the times are bad..!!
Bow down for love and respect but,
Never bow down and ask for love or respect..!!
Sad and heartbroken by this,
This happiness opened my eyes,
I have never counted how many hugs I have felt on my chest.
How many times have passed since I forgot my back..!!
This heart would also die for that,
If the mind is shaken that does not appreciate us..!!
Our day has not come, nor has the night of Punya come, O people,
Neither could you understand what I said, nor did you understand my feelings, you idiot..!!
Age is nothing yet,
I don’t know why my heart is filled with life..!!
Those who lack intelligence,
Seen giving votes to others..!!
True and good words open doors for some relationships.
Either of the heart or of the eyes..!!
No matter how angry you may be, never say anything hurtful to anyone.
Because as time passes, things remain remembered..!!
No one is born with a hard heart,
These people of the world take away the softness..!!
On the one hand, God’s bond should not be lost; on the other, the relationship with Sajjana should not be broken.
The third laugh is due to my destiny and the fourth is the tears in the eye..!!

Share this post

Similar Posts